Retourneren & herroepingsrecht

U heeft een afkoelingsperiode van 20 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 20 dagen de tijd om het product terug te zenden.  Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
Wij zullen het bedrag binnen 20 dagen crediteren.
Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier.

Sizaso vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Garantie

U heeft gewoon 2 jaar garantie op al onze producten.

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren.
Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie.

U kunt binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

BTW

Al producten op onze site zijn inclusief BTW. Op boeken is dat 9% en overige 21% BTW.

Identiteit ondernemer

Sizaso onderdeel van Zieda

Paul Berendsen
Vredesstraat 9
6467LG Kerkrade
info@sizaso.com
Tel: 06 – 15 477 335
Kvk. 67199313
Btw. NL001821363B30

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
Sizaso
Vredesstraat 9
6467LG Kerkrade
info@sizaso.com
Tel: 06 – 15 477 335

 

Herroepingsformulier Sizaso.com

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :  

— Bestelnummer :

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.